Fakta om glass

Bildet viser glassplater med maskinpolert kant

Bildet viser glassplater med maskinpolert kant

Glass er et utrolig spennende materiale og spiller en stadig større betydelig rolle i vår hverdag. Vi ser ut og vi får lys inn, samtidig som vind og regn holdes ute. Den grunnleggende funksjonen til glass er å være en usynlig klimaskjerm. Men med dagens teknologi er det mulig å også bygge inn mange andre funksjoner i glasset.

Historiske fakta om glass
Glass ble laget allerede for 5000 år siden av noen smartinger fra Mesopotamia.

Når visse typer sand blir så varmt at den smelter blir det gjort om til glass. Ulike sandtyper gir glass med forskjellige farger og egenskaper.

Glass er et meget fascinerende materiale. Det som gjør glass så helt spesielt er at det er helt gjennomsiktig. Man kan  i vår tid få glass i alle fasonger, funksjoner og farger.

Glass brukes mest i vinduer hvor hovedfunksjonen er å slippe inn dagslyset, samtidig som det beskytter mot vær og vind.

I tidligere tider var glass et forholdsvis kostbart materiale som bare var tilgjengelig i små størrelser. Dette satte også sitt preg på datidens arkitektur. Vinduene var stort sett små, og også oppdelt i enda indre ruter. Først i det 20. århundre er vindusglass blitt lett tilgjengelig i store format. Det finnes nå også i mange ulike fargede typer, både gjennomfargede og belagte. Disse har gitt arkitektene helt andre muligheter enn tidligere. Bygninger som bare består av glass er en realitet og finnes den dag i dag.

Vi har glass rundt oss over alt. Vinduer, dører, klokker, syltetøyglass, reoler og mange andre plasser. Glass er et materiale som kan resirkuleres.

I Norge resirkuleres det over 60 000 tonn glass hvert år, og det er nesten alt glasset som blir lagd. Tonnevis av syltetøyglass og gamle vinflasker hentes inn fra konteinere over hele landet.