Slik velger du riktig glass

Slik velger du riktig glasstype

For å kunne velge riktig er det viktig å definere kravene. Først minimumskravene i de byggetekniske regler og standarder som finnes. Deretter undersøke om man vil oppnå høyere ytelse enn minimumskravet eller komplettere med andre krav til glasset. Mange av de byggtekniske kravene kan ofte løses ved å utnytte de moderne glassenes tallrike funksjoner og egenskaper.

Grunnleggende funksjonskrav

I dag er det naturlig å tenke lavt energiforbruk og et godt inneklima i alle bygninger der mennesker bor eller arbeider. Glasskonstruksjonen må være velisolert, dvs. ha lav U-verdi for å redusere varmetapet. Det gir dessuten høyere overflatetemperatur på den indre overflaten på vinteren, noe som forbedrer komforten ved å redusere kaldras og kaldstråling. På sommeren gir det lavere overflatetemperatur på det indre glasset, noe som resulterer i behagelige innetemperaturer. I mange tilfeller må glasskonstruksjonen beskytte mot for mye varme fra solen, men likevel slippe inn tilstrekkelig med dagslys.

Varmen fra solen måles i total solenergitransmisjon (g-verdi), og dagslyset i lystransmisjon (LT). Utover dette må man i mange tilfeller ta hensyn til den direkte solstrålingen, som kan gi ubehagelig oppvarming av kroppen. Om du velger en glasskombinasjon som oppfyller kravet til maks romtemperatur, holder det ofte med en enkel gardin i stedet for kompliserte ytre avskjerminger. Helst skal disse grunnleggende kravene oppfylles med maksimale verdier i en eneste glassrute, som i tillegg skal se ut som vanlig klart glass.

I dag finnes det funksjonsglass som i stor grad kan oppfylle disse motstridende kravene, pluss mange andre krav som du også må definere. De fleste av dagens solbeskyttelsesglass har svært høy lystransmisjon i forhold til den totale solenergitransmisjonen, noe som innebærer at du kan redusere solenergien uten altfor stor reduksjon av dagslyset. Høy lystransmisjon innebærer at man får inn mye dagslys i rommet. Økt innslipp av dagslys reduserer behovet for kunstig belysning.

Ytelseskoder

Ytelseskoder er en sammenfatning av rutens verdier for de grunnleggende kravene. Koden består alltid av tre sifre U/LT/g som er nøkkeltall for rutens egenskaper, det vil si U-verdi/ lystransmisjon/solenergitransmisjon. Ytelseskoden kan først beregnes når man har en komplett kombinasjon av funksjonsglass. Derfor angis ikke denne koden i de tabellene som i første rekke skal vise egenskapene til for eksempel brannvern, støydemping og sikkerhet.

Øvrige funksjonskrav
Utover de grunnleggende kravene kan du få tilfredsstilt høye krav når det gjelder en rekke andre funksjoner. I tabellen nedenfor finner du en oppsummering av de vanligste kravene til glasskonstruksjoner, hvilke funksjonsglass som tilfredsstiller kravene, hvordan man definerer kravene og deres betegnelser samt hvilken standard som gjelder. Klikk på tabellen for å forstørre

tabell

Artikkellogo